profil

PDFTlačiť
Spoločnosť BCSR poskytuje komplexné služby v oblasti manažérskeho poradenstva. Už viac ako 14 rokov sa zameriavame na realizáciu controllingu a projektov v oblasti Business Intelligence s hmatateľnými prínosmi pre klienta. Controlling Vám dáva rýchle a pravdivé informácie, zrozumiteľnosť, návrhy ako zhodnotiť rezervy, ako zabezpečiť rast a udržať konkurencieschopnosť spoločnosti. Business Intelligence od BCSR Vám bezprostredne sprostredkuváva kvalitné manažérske informácie a podporuje controllingové prístupy pri riadení spoločnosti.
 
Našim klientom súčasne odovzdávame tak praxou vykreované know - how, ako aj progresívne softvérové riešenia, ktoré prepájajú celú spoločnosť od stratégie cez taktické riadenie až po operatívne rozhodutia. Zo softvérových aplikácií najčastejšie využívame controllingový systém MERIT a technologickú novinku BCSR navigátor /manažérsky a controllingový portál/.

Misia:
Realizovať riešenia, ktoré umožnia našim klientom kvalitatívne sa odlíšiť od konkurencie.
Zavádzať do praxe projekty podporujúce ekonomické a strategické riadenie spoločnosti.

Vízia:
Stať sa najvyhľadávanejším tímom pre rozvoj manažérskeho riadenia a rozhodovania.

Cieľ:
Vytvárať pre klientov praktické riešenia, ktoré napĺňajú ich ciele.
Zlepšovať výsledky hospodárenia vo zverených spoločnostiach.
Zvyšovať efektivitu systémov riadenia svojich klientov.
Dosahovať vysokú návratnosť investícií poskytovaním inovatívnych riešení overovaných dennodennou praxou.

Od roku 1994 realizujeme spoločne s klientmi projekty v oblastiach:
Naše know - how je dlhodobo upevňované z praktických skúseností a vedomostí tímu manažérov, controllerov a implementátorov nadobudnutých realizáciou inovatívnych riešení u významných spoločností na území slovenskej a českej republiky.
Aby sme zabezpečili čo najvyššiu pridanú hodnotu realizovaného riešenia, transformujeme požiadavky klienta, praktické skúsenosti a progresívne manažérske prístupy do individuálneho riešenia na mieru. Klientov využívajúcich prínosy z realizovaných riešení môžete nájsť vo všetkých významných segmentoch trhu. Profesionálnym projektovým riadením, odbornosťou a otvorenosťou riešení pomáhame spoločnostiam našich klientov transformovať stratégiu cez taktické riadenie až po operatívne rozhodovanie a profitovať tak z realizovaných riešení dnes aj dlhodobo v budúcnosti. Uspokojujeme požiadavky tak veľkých medzinárodných a slovenských spoločností, ako aj stredných firiem.

Princípy:
  • Individuálny prístup
  • Tvorba pridanej hodnoty pre spoločnosť klienta
  • Nezávislosť
  • Partnerstvo (spoločný záujem)
Vedľajšie aktivity našej činnosti sú zamerané na organizovanie odborných konferencií a školení. Cieľom tejto aktivity je, či už prezentácia a sprostredkovanie praktických skúseností manažérov, ako aj prehĺbenie controllingových znalostí a možnosť konfrontácie poznatkov a vedomostí.
 
kariéračlánkynewsletter
2010 © BCSR, s.r.o
design © 2010 ŠVÁRNY