vzdelávanie Tlačiť
Vzdelávanie manažmentu je dôležitá podporná aktivita v rámci realizácií našich rozsiahlych projektov, kde úspech  riešení významne podmieňujú aj znalosti a spôsob myslenia samotných zamestnancov klienta.
 
BCSR controllingová akadémia = certifikovaný controller
Vzdelávací program pre získania controllingového know-how, ktorého ukončením je získanie certifikátu Controllera. BCSR Controllingová akadémia predstavuje tematicky komplexný rozvojový program pre vybranú skupinu ľudí....
Viac informácií Vám poskytneme na záklde žiadosti a osobného stretnutia ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).


BCSR interaktívne školenia = interaktívne školenia ušité NA MIERU vašej spoločnosti
- Controlling (základné školenie)
- Controlling predaja, výroby, nákupu
- Nákladový controlling
- Investičný controlling
- Finančný controlling
Projektový controlling (Projekt ako investícia)
- Procesný controlling
- Strategický controlling

BCSR case study = praktická realizácia controllingových zadaní
- Ako čítať účtovné výkazy?
- Spracovanie Finančnej analýzy
- Manažérske účtovníctvo
- Tvorba a využitie manažérskej výsledovky
- Reporting
- Plánovanie
- Hodnotenie odchýlok
- Motivačný systém

BCSR rozvoj manažérskych zručností

- Manažérske zručnosti a efektívna komunikácia
- Plánovanie času
- Vedenie ľudí
- Zvládanie konfliktných situácií
- Motivácia
 
Prínosy:
  • Prehĺbenie a osvojenie si znalostí v oblasti controllingu a manažérskych zručností
  • Možnosť konfrontácie  svojich poznatkov a vedomostí
  • Získanie nových pohľadov na školenú problematiku
  • Konkrétne príklady a cvičenia
  • Možnosť zapracovania Vašich čísiel do príkladov
  • Garancia využitia nových poznatkov v praxi

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Referencie