Realizácia Business Intelligence

Realizujeme riešenia v oblasti Business Intelligence, ktoré v prvom rade vychádzajú z potrieb manažmentu podnikov. Kombinujú moderné manažérske metódy a progresívne nástroje do jedného riešenia kde manažment môže riešiť všetky svoje potreby pri práci s informáciami. Konkurenčnou výhodou je, že všetko pre svoju prácu nájdete v jednom užívateľsky príjemnom prostredí /jednej aplikácii/, a nezanedbateľnou súčasťou systému je funkcionalita Controllingu, ktorá generuje väčšinu kľúčových informácií pre manažérske rozhodovanie. BCSR BI aplikácia obsahujú plne integrované prednastavené nástroje a funkcionalitu pre firemné procesy:


Základné „Best–Practices" prednastavené moduly a funkcionalita pre riadenie odborných oblastí:

 • Modul Plánovanie
 • Modul Reporting
 • Modul Stratégia
 • Modul Predaj a marketing
 • Modul Ziskovosť
 • Modul Majetok a zdroje
 • Modul Investície
 • Modul Financovanie
 • Modul Nákup
 • Modul Výroba
 • Modul Obslužné činnosti
 • Modul Ľudské zdroje
 • Modul Výkazy IAS/IFRS
 • Modul Konsolidácia IAS/IFRS

Uvedené moduly systému sú vzájomne prepojené a efektívne využiteľné v priebehu 8 týždňov. Táto overená modularita prináša zákazníkovi ucelené riešenie realizujúce manažérsku koncepciu s controllingom v riadení spoločnosti
 

Aplikácie Business Intelligence od spoločnosti BCSR už v rade podnikov vhodne doplnili používané informačné systémy, ako napr. BPCS, Byznys Win, Diamac, Factory, GEAC, Helios Green, Helios Orange, Helios Red, H-S výroba, Ibis, IFS, K2, Kvinta, MAX, MFG/PRO, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Movex, Oracle Financials, OR-SYSTEM, Pohoda, Prospeks, Prytanis, QI, SAP, SAP Business One, Scala, SUN, Trilex, XPPS a iné.