BCSR portál Tlačiť

... je flexibilný manažérsky portál vždy prispôsobený špecifickým požiadavkám každej spoločnosti podľa potrieb a očakávaní manažmentu.

Poslanie, ktoré BCSR Portál naplňa: Dostupnosť kvalitnej informácie kdekoľvek a kedykoľvek bezpečne do 10 sekúnd.

Poradenské a asistenčné služby v spojení s aplikáciou BCSR Portál uvádzajú v spoločnosti do každodenného života jednoznačné princípy inovatívneho manažérskeho riadenia, prinášajú zrozumiteľnú štruktúru hodnotenia skutočnosti, odkrývajú odchýlky a ich príčiny a uľahčujú celo-firemné plánovanie s možnosťou aktívne ovplyvňovať budúcnosť spoločnosti.          

Príklad postupu realizácie pri zadaní "dodávka riešenia na kľúč":
 - Štúdia realizovateľnosti
 - Koncepčný a systémový návrh riešenia
 - Customizácia na individuálne podmienky
 - Inštalácia aplikácie, dátová integrácia
 - Školenie manažmentu
 - Školenie zamestnancov
 - Vytvorenie smerníc a štandardov
 - Asistencia pri uplatňovaní v praxi
 - Personálny outsourcing
 - Príprava na recertifikáciu podľa STN EN ISO 9001:2008
 - Vyhodnotenie zlepšenia spoločnosti

Zameriavame sa na praktický prístup a otvorenú architektúra portálu, čo zaručuje možnosť jeho mnohostranného použitia. Portál sám o sebe disponuje množstvom štandardizovaných funkcionálnych modulov, ktoré obsahujú najlepšie praktiky zo 180 realizovaných poradenských projektov. Modulárna architektúra klientom umožňuje v budúcnosti bez obmedzení rozširovať používané oblasti a funkcionalitu systému podľa vznikajúcich požiadaviek bez mimoriadnych nákladov. Funkcionalita systému môže postupne rásť s rozvojom Vašej spoločnosti.
Pri budovaní riešenia je použitá viac vrstvová architektúra.

Plne integrovaná manažérska platforma, široká nastaviteľnosť a škálovateľnosť, pokrytie celého manažérskeho procesu, vyspelé analytické a odvetvové riešenia odlišujú BCSR portál od ostatných konkurenčných produktov zaoberajúcich sa zväčša iba dátovo zobrazovacími aplikáciami.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.