Controllingové poradenstvo
 
Controlling je ucelená forma riadenia spoločnosti, ktorý pokrýva všetky dôležité procesy – dodáva systém nástrojov a informácií, ktorý umožňuje manažmentu ešte pred vznikom odchýlky alebo krízy včas zareagovať a riadiť tak spoločnosť s orientáciou na budúcnosť.
 
Cieľom projektov Realizácie controllingu je zavedenie alebo inovácia konkrétnych nástrojov riadenia, nastavenie flexibilnej a previazanej štruktúry vyhodnocovania a plánovania s možnosťou postupného rozvoja jednotlivých oblastí riadenia.
Od kvality controllingu a controllingových informácií závisí aj kvalita manažérskych rozhodnutí.

Poradenské služby v oblasti Realizácie controllingu
  • Rozvoj controllingových činností v oblastiach - kalkulácia, plánovanie, hodnotenie a reporting, modelovanie, analýza odchýlok, vykazovanie, prepočty a ďalšie
  • Rozvoj controllingu v jednotlivých odborných oblastiach riadenia - stratégia, predaj a marketing, výroba, nákup, doprava, kvalita, projekty, personalistika a ďalšie
  • Outsourcing controllingu - priamy výkon činností controllera u klienta