BCSR Value Added Tlačiť

Na základe úspešných realizácií dávame do pozornosti ponuku na praktickú realizáciu zmien vedúcich k zlepšeniu spoločnosti "Projekt BCSR Value Added". Môžete využiť naše znalosti a skúsenosti z viac ako 180 úspešných projektov. Hlavným cieľom je priniesť pre klienta konkrétne zlepšenie spoločnosti, ktoré sa prejaví priamo vo vašej súvahe a výsledovke.          

Máte problém s likviditou v spoločnosti?
- Zaviesť nový systém riadenia financií
- Zlepšenie stavu pohľadávok
- Pripraviť reštrukturalizáciu záväzkov
- Prehodnotenie skladových zásob
 
Nedokážete zlepšiť rentabilitu produktov a zákazníkov?
- Sprehľadniť ziskovosť a rentabilitu až na zákazníka
- Nastavenie obchodných cieľov a aktivít
- Metodika víťaznej ceny
- Prehodnotenie systému zliav a bonusov
- Vytvoriť cenový model na modelovanie BEP (bod zvratu)

Nemáte informácie kedy prijať a kedy už neprijať zákazku?
- Zaviesť online kalkuláciu
- Systém hodnotenia prínosu zákaziek
- Projektové riadenie
- Prehodnotenie pravidiel na prijatie rozhodnutí
- Nastaviť závislosť ceny a množstva
 
Nedarí sa Vám zlepšiť variabilné náklady?
- Opatrenia na optimalizáciu spotreby materiálu
- Optimalizácia nákladov na energie
- Nastavenie optimálnej výrobnej dávky
- Systém hlásenia odchýlok
- eTendre

Narážate na obmedzené výrobné kapacity?
- Optimalizácia nepodarkovosti a strát
- Revízia THN noriem
- Analýza úzkych miest, riadenie úzkych miest (TOC)

Prudko Vám rastú nákupné ceny?
- Spracovať cenový benchmarking
- Prehodnotiť a zaviesť pravidlá pre eTendre
- Realizácia Cost Sawing

Vidíte priestor na optimalizáciu režijných nákladov?
- Zaviesť pravidlá pre Manažérsku výsledovku
- Zrealizovať projekt Cost Cutting
- Vymedziť adresnú zodpovednosť za náklady
- Prehodnotiť systém schvaľovania pri obstarávaní

Návratnosť nových investícií sa Vám neplní podľa plánu?
- Zhodnotenie súčasných investícií, opatrenia na optimalizáciu
- Inovovať systém investičného rozhodovania
- Spracovať Koncept hodnotenia investícií
- Riadenie investície, investičný controlling
- Projektové riadenie

Zamestnanci strácajú výkonnosť?
- Motivačný systém
- Rozvoj a osobnostný rast
- Zlepšenie komunikácie

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.