BCSR controlling Tlačiť
Controlling v podniku zabezpečuje prierezové úlohy pre manažment, nie je závislý od legislatívnych obmedzení a ďaleko prekonáva hranice štandardného myslenia. Controlling v podniku pokrýva všetky podstatné procesy a činnosti, ktoré určujú aktuálnu situáciu podniku a ovplyvňujú jej budúcnosť. Správne a aktívne uplatňovaný controlling je cesta k zvyšovaniu výkonnosti Vašej spoločnosti. Prostredníctvom uplatnenia controllingových metód a nástrojov môžete držať Vašu spoločnosť pod kontrolou. Zrealizovali sme viac ako 180 úspěšných projektov a ak nám dáte priestor Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Spoločne zadefinujeme kde vo Vašej spoločnosti je potenciál pre zlepšenia. Navrhneme vhodnú metodiku a nástroje pre riešenie úloh. Zadefinujeme potrebné zmeny pre zavedenie zvolenej metodiky do praxe. Budeme Vám s realizáciou týchto zmien prakticky pomáhať.

Dokonca dokážeme pre Vás uskutočňovať pravidelný výkon controllingových činností našimi odborníkmi formou outsourcingu.

Počas vytvárania prostredia pre riešenie firemných úloh pre pracovníkov, ktorí v spoločnosti ovplyvňujú výsledky, premietneme merateľné hodnotiace kritéria do ich motivačného systému.

Pri realizácii controllingu v praxi sa najčastejšie zameriavame na:      
- Rozvoj controllingových činností (kalkulácia, plánovanie, reporting a hodnotenie, vykazovanie, modelovanie). 
- Rozvoj controllingu v jednotlivých odborných oblastiach riadenia (stratégia, predaj a marketing, výroba, nákup, kvalita, personalistika...).              
- Outsourcing controllingu a controllingových činností (priamy výkon činností controllera u klienta).

  • Komplexné zavedenie controllingu v spoločnosti
    Analýza a posúdenie stavu controllingu
    Koncepcia rozvoja controllingu
    Realizačné smernice
    Rozvoj controllingových útvarov, školenia
    Realizácia SW podpory controllingu
    Asistencia pri realizácii úloh
  • Rozvoj Controllingových činností
    Kalkulovanie
    Plánovanie a výhľady
    Hodnotenie, reporting, analýza odchýlok
    Vykazovanie
    Modelovanie
  • Realizácia controllingu v oblastiach
    Tvorba Stratégie
    Controlling predaja a marketingu
    Controlling výroby
    Controlling nákupu a zásob
    Controlling stredísk
    Controlling obslužných činností
    Controlling likvidity
    Controlling investícií
    Controlling vývoja
    Controlling kvality
    Controlling ľudských zdrojov
    Controlling projektov
    Produktový controlling
    Procesný controlling
    Medzinárodné štandardy IAS / IFRS
    Konsolidácia skupiny spoločnosti
  • Outsourcing controllingu
    Analýza nákladov
    Analýza portfólia
    Analýza citlivosti
    Analýza bodu zvratu (BEP)
    Vyhodnotenie investičných zámerov
    Shareholder Value analýza
    Zostavenie Business plánu
    Rýchla finančná analýza
    Pravidelné hodnotenie výsledkov, návrh opatrení
  • Rozvoj manažérskych systémov riadenia
    Rozvoj strategického riadenia
    Rozvoj procesného riadenia
    Rozvoj riadenia rizík
    Rozvoj motivačného systému
  • Zvyšovanie výkonnosti

   Správne a aktívne uplatňovaný controlling je cestou k zvyšovaniu výkonnosti Vašej spoločnosti. Prostredníctvom uplatnenia controllingových metód a nástrojov môžete udržať Vašu spoločnosť pod kontrolou.

   Referencie
   Pre viac informácií nás prosím kontaktujte