aplikácie Tlačiť
Manažérske nástroje pre podporu riadenia a rozhodovania                                           
Aplikácie a riešenia v oblasti Business Intelligence (BI) nadväzujú na znalosti a skúsenosti získané v rámci poradenstva a predstavujú druhú nosnú oblasť činnosti spoločnosti. Nástroje Business Intelligence chápeme v širšom slova zmysle, kde účinne integrujeme päť hlavných systémových úloh do jedného prostredia:      
1. úloha integrácia dát
2. úloha skladovanie dát
3. úloha zhodnotenie dát na informácie
4. úloha prezentácia informácií
5. úloha sprístupnenie informácií

riešenie Business Intelligence od BCSR obsahuje:
  • Aplikačná časť pre e-business
  • Aplikačná časť pre CRM
  • Aplikačná časť pre Managerský portál
  • Aplikačná časť pre Controlling
  • Aplikačná časť pre Dátové sklady
  • Aplikačná časť pre Dátovú integráciu
  • Aplikačná časť pre Dátové prenosy

Realizujeme riešenia v oblasti Business Intelligence, ktoré v prvom rade vychádzajú z potrieb manažmentu podnikov. Kombinujú moderné manažérske metódy a progresívne nástroje do jedného riešenia, kde manažment môže naplniť všetky svoje potreby pri práci s informáciami. Konkurenčnou výhodou je, že všetko pre svoju prácu nájdete v jednom užívateľsky príjemnom prostredí /jednej aplikácii/. Nezanedbateľnou súčasťou aplikácií je funkcionalita Controllingu, ktorá generuje väčšinu kľúčových informácií pre manažérske rozhodovanie.

V rámci poradenských služieb poskytovaných v priebehu implementácie softvérov je navrhovaná ucelená podoba manažérskeho Business Intelligence reportingu s cieľom: sprehľadniť ekonomiku, vhodne štrukturovať sledované informácie, vystihnúť všetky väzby medzi odbornými oblasťami, vystihnúť užívateľské práva a navrhovať inováciu postupov a reportov.